ผ้าทรายแผ่น กระดาษทรายแผ่น

ผ้าทรายแผ่น กระดาษทรายแผ่น (Abrasives Sheets)

  สามารถขัดงานทั้งแห้งและเปียกชื้น อยู่กับรุ่นทีใช้งาน และยังสามารถใช้งานได้โดยใช้มือขัดหรือเครื่องขัดทั่วไป

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่  02-712-0898 | admin_abs@solimacgroup.com  แผนกสินค้าผ้าทรายกระดาษทราย

 

Visitors: 15,767