ผ้าทรายม้วน กระดาษทรายม้วน

ผ้าทรายม้วน กระดาษทรายม้วน (Abrasives Rolls)

  สามารถผลิตได้ตามขนาดทีต้องการ โดยม้วนผ้า กระดาษทรายม้วนสามารถใช้ในงานขัดหยาบจนถึงงานขัดละเอียดสูงสุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถใช้ได้ทั้งขัดด้วยม้วน, ห่อด้วยแท่งยาง หรือกับเครืองขัดทั่วไป

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่  02-712-0898 | admin_abs@solimacgroup.com  แผนกสินค้าผ้าทรายกระดาษทราย

 

Visitors: 15,767