ผ้าทรายสายพาน กระดาษทรายสายพาน

ผ้าทรายสายพาน กระดาษทรายสายพาน (Abrasives Belts)

  เหมาะสำหรับงานขัดเตรียมผิวจนถึงการจบงาน ลักษณะสายพานและขนาดสายพานสามารถสั่งผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่  02-712-0898 | admin_abs@solimacgroup.com แผนกสินค้าผ้าทรายกระดาษทราย

 

Visitors: 15,767