ผ้าทราย กระดาษทราย (Coated Abrasives)

1. ผ้าทรายสายพาน กระดาษทรายสายพาน (Abrasives Belts)
2. ผ้าทรายม้วน กระดาษทรายม้วน (Abrasives Rolls)
3. ผ้าทรายแผ่น กระดาษทรายแผ่น (Abrasives Sheets)
4. ผ้าทราย ล้อทราย (Abrasives Flap Wheels)
5. ผ้าทราย ล้อทรายแกน (Abrasives Mounted Flap Wheels)
6. ผ้าทราย กระดาษทรายกลม (Abrasives Disc)
7. ผ้าทราย จานทราย (Abrasives Flap Disc)


 • Banner_Belts-380x240p.jpg
  ผ้าทรายสายพาน กระดาษทรายสายพาน (Abrasives Belts) เหมาะสำหรับงานขัดเตรียมผิวจนถึงการจบงาน ลักษณะสายพานและขนาดสายพานสามารถสั่งผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียด...

 • Abrasive_Rolls-7500x500p.jpg
  ผ้าทรายม้วน กระดาษทรายม้วน (Abrasives Rolls) สามารถผลิตได้ตามขนาดทีต้องการ โดยม้วนผ้า กระดาษทรายม้วนสามารถใช้ในงานขัดหยาบจนถึงงานขัดละเอียดสูงสุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งา...

 • Abrasive_Sheets-2500x500p.jpg
  ผ้าทรายแผ่น กระดาษทรายแผ่น (Abrasives Sheets) สามารถขัดงานทั้งแห้งและเปียกชื้น อยู่กับรุ่นทีใช้งาน และยังสามารถใช้งานได้โดยใช้มือขัดหรือเครื่องขัดทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้...

 • Banner_Wheels-380x240p.jpg
  ผ้าทราย ล้อทราย (Abrasives Flap Wheels) สามารถใช้งานตั้งแต่เริ่มขัดหยาบจนถึงขัดงานละเอียด สามารถใช้กับงานโลหะทุกชนิด ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่02-712-0...

 • Banner_FlapWheels-1380x240p.jpg
  ผ้าทราย ล้อทรายแกน (Abrasives Mounted Flap Wheels) สามารถใช้งานตั้งแต่เริ่มงานขัดหยาบจนถึงจบงาน โดยส่วนมากใช้กับจุดทีเข้าถึงยาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้...

 • Banner_Disc-380x240pp.jpg
  ผ้าทราย กระดาษทรายกลม (Abrasives Disc) เหมาะสำหรับใช้ในงานขัดไม้, เหล็ก หรือลบรอยเชื่อมต่างๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่02-712-0898|admin_abs@solimacgro...

 • Banner_FlapDisc-380x240pp.jpg
  ผ้าทราย จานทราย (Abrasives Flap Disc) เหมาะสำหรับขัดงานเหล็ก, รอยเชื่อม แสตนเลส และงานไม้ทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า ได้ที่02-712-0898|admin_abs@solimac...

Contact Form

Visitors: 16,557