บริษัท บีแอนด์บี  โซลิเมค จำกัด (B&B Solimec Co.,Ltd.)

ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าสิ้นเปลืองสำหรับอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้าทรายกระดาษทราย ซึ่งเราเป็นรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นโรงงาน ผู้ผลิตผ้าทรายกระดาษทราย ภายใต้แบรนด์ "เข็มทิศ (COMPASS)" และ "กระทิง (NCA)" 

Visitors: 15,767